نویسنده: Vanguardo
کد: 7

خرید تانکر ژاپنی و انتقال به خلیج فارس

تانکر "شامارین" در بهمن ماه 1393 از کشور ژاپن خریداری شده سپس برای انجام تعمیرات ادواری (داکینگ) به کشور امارات متحده عربی - دبی منتقل گردید.

کاپیتان مرتضی ماندگار مدیرعامل شرکت خدمات دریایی و نمایندگی کشتیرانی گیتا دریا ضمن اعلام این خبر اضافه نمود:
"کلیه عملیات فوق توسط این شرکت مدیریت و راهبری شد"

تصویر مربوط به شناور مذکور در یارد تعمیراتی دبی (DMC) میباشد.

نویسنده: Vanguardo
کد: 1

خرید تانکر ژاپنی و انتقال به خلیج فارس

تانکر "شامارین" در بهمن ماه 1393 از کشور ژاپن خریداری شده سپس برای انجام تعمیرات ادواری (داکینگ) به کشور امارات متحده عربی - دبی منتقل گردید.

کاپیتان مرتضی ماندگار مدیرعامل شرکت خدمات دریایی و نمایندگی کشتیرانی گیتا دریا ضمن اعلام این خبر اضافه نمود:
"کلیه عملیات فوق توسط این شرکت مدیریت و راهبری شد"

تصویر مربوط به شناور مذکور در یارد تعمیراتی دبی (DMC) میباشد.

<< < 1 > >>