شناور


محموله بر - 6500 تنی

بازسازی 2012
وضعیت عالی
بدنه 12 میل

عکسها
عمومی

سال ساخت: 1985

سازنده: IRAN

پرچم:

کلاس: ICS

طول: 45.5

عرض: 7.30000019073486

عمق: 0

آب خور: 0

ظرفیت

بارگیری: 0

فضای زیر عرشه: 0

NRT: 0

فله: 0

ظرفیت تانکر: 0

ظرفیت مسافر: 0

ظرفیت ماشین: 0

ماشین آلات

تعداد موتور: 0

قدرت هرکدام: 0

سازنده:

مدل:

تعداد ژنراتور: 0

خروجی هرکدام: 0

تعداد پمپ محموله: 0

توان تخلیه: 0

متفرقه

تجهیزات ناوبری:

ارزش

قیمت: 0 ...